Do pracy w tym systemie wymagana jest jedna z przeglądarek:
MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej
Firefox w wersji 2.0 lub wyższej
Chrome w wersji 14.0 lub wyższej
Twoja przeglądarka zgłasza się jako:
CCBot w wersji 2.0